MO program je deo HOPS-a
o MO-u                             šta MO može?                                        Offs program
MO-moneyoperater je namenjen automatizaciji prodajnih mesta u maloprodajnim objektima. Višegodišnje iskustvo i veliki broj zadovoljnih klijenata su garancija kvaliteta MO programa. MO je sigurno najjednostavniji POS sistem koji korisnicima garantuje brz i jednostavan rad. Za 10 minuta svaki korisnik postaje MO operater.

MO je osposobljen da upravlja svakim fiskalnim uređajem koji poseduje licencu-sertifikat da se može koristiti kao fiskalni štampač. Na listi podržanih fiskalnih uređaja su: ComTrade (svi modeli), Galeb (FP-550, GP-550, GP-100) Iskra (S29, S32 BMC), Telefonija Bingo, Euro-500T/TX Handy, HCP (Integra, Best, P2-DS, Flexi), Geneko SuperCash S, Ei (Colibri, Partner, Favourite), INT Raster (DP-05, DP-25, DP-35, FP-600).
• U toku obrade računa moguće je pretraživanje (filtriranje) podataka
  o artikalima po barkodu, nazivu ili delu naziva, direktno skeniranjem ili kuca-   njem bar koda.
• Korekcija stavki računa pre izdavanja
• Evidencija naplate gotovina, čekovi, kartica (ispis iznosa povrata)
• Obrada osnovnih podataka o artiklima i sinhronizacija sa fiskalnim   uređajem
• Štampa fiskalnih izveštaja
• Pregled i štampa na A4 štampaču periodičnih izveštaja o prodaji po kasi,   smeni, prodavcu ....
• Evidencija podataka o kupcima i štampa A4 gotoviskih računa (račun-   otpremnica)
• Uporedni rad neograničenog broja kasa u jednom ili više objekata   omogućen je ugrađenim protokolima za sinhronizaciju sa centralnim OFF-s   programom putem lokalne mreže, internet konekcije,  E-maila, usb   memorije ili memorij-skih kartica pa čak i disketa za korisnike sa iskusnim   računarima :-).
 1       2        3       4