HARDoffice, 10.09.2020
DETALJI O IZMENAMA MO PROGRAMA
--------------------------------------------------

Verzija 1.49:
ucitavanje racuna iz OFF-S sa R:
MO_ObrazacNI se distribuira sa preuzimanjem nove verzije programa
poziv Obrasca NI sa digmetom NI (odmah pored dugmeta FI)
sinhronizacija podataka sa programom MO se ne radi na ulasku program vec nakon poziva operatera na dugmetu Osvezi
* * *

Verzija 1.48:
Izmena u promeni velicine dugmeta Gotovinski racun nakon izmene podesavanja
Izmena u popunjavanju maticnog broja, prilikom odabira/promene kupca na stampi gotovinskih racuna
Ispravaljeno pucanje programa nakon odustajanja od stampe gotovinskog racuna
Omogucen vrednosni popust na ALT+R racunima
Odgovor na upit operatera o ucitavanju podataka iz programa HOPS se upisuje u log fajl
* * *

Verzija 1.47:
Upit operateru za ucitavanje podataka iz programa HOPS
Promena algoritma za prercun prelaska na novu stranu kod stampe gotovinskog racuna
Vreme cekanja na internet vezu smanjeno na 15 sekundi
Provera da li kupac moze biti odabran bez ID kartice radi se i prilikom pretrage kupaca unosom PIB-a
Iz programa HOPS se ne ucitavaju partneri koji imaju zabranu i ne ucitavaju se poljoprivrednici koji nemaju upisan JMBG ili BPG broj
* * *

Verzija 1.46:
Izmene u formiranju dnevnika prodaje
Ucitavanje zalihe artikala iz programa HOPS
Korekcija u prihvatu vrste placanja iz programa TAPS
Ucitavanje otpremnica iz programa OFF-S sa O:xxxxxx (gde je xxxxxx broj otpremnice u programu OFF-S)
Sabiranje istih stavki racuna pritiskom na sivi plus na numerickoj tastaturi
Dodat Maticni broj firme i kupca na unosu i na stampi gotovinskih racuna
* * *

Verzija 1.45:
Onemoguceno kreiranje dva fiskalna racuna u vremenu kracem od 3 sekunde
Autoarhiva baze artikala, koja nastaje nakon brisanja artikala, snima se u Undo podfolderu
Kontrola povezanih baza podataka nakon praznjenja baze artikala
Ispravka pucanja programa kod brisanja svih artikala u specificnim okolnostima
Izmene u sistemu kopiranja podataka programa HOPS sa servera na lokalni racunar
Korekcija u sistemu ponistenja fiskalne sifre artikla
Ispravka u zatvaranju baze poslovnih partnera programa HOPS
Mogucnost stampe opisnog artikla uz rucnu intervenciju
Izmene u funkciji ispisa podataka na eksternom displeju fisklanih printera
* * *

Verzija 1.44:
Izmene u formiranju fajla settings.xml za HCP fisklane uredjaje
Dodatne kontrole fiskalnog format naziva artikla
Aktivirana opcija vrednosnog popusta definisanog u MO_Tools programu
Unos kolicine opcijom sifra*kolicina se u log fajlu belezi kao izmena kolicine
Vrednosni popust za aktuelni racun se iskljucuje sa F7 (ponovo se ukljucuje sa F7 i CTRL dok je poruka aktivna)
Dnevnik prodaje prenosi i gotovinske racune u program HOPS
Na stampi racuna sa opcijom memorandum-slika stampa se tekst RACUN-OTPREMNICA
Otkljucavanje dana i pre stampe fiskalnog isecka (samo administrator)
Evidentiranje otkljucavanja dana u log fajlu
Iznos i tip vrste placanja se evidentira u log fajlu
Kod nacitavanja naloga prodaje iz HOPS-a nacitavaju se i podaci o kupcu
Ako se ne unese operater na kartici operatera se stampa kartica (promet) za sve operatere
Moguce je koristiti i redovan popust (za artikle koji nisu na akciji) kad je aktivan popust na akciji
Izmene u funkciji ispisa podataka na eksternom displeju fisklanih printera
Automatsko produzenje licence prilikom pokretanja programa
Program MO tools se distribuira sa preuzimanjem nove verzije programa MO
Saldo kupca na kartici prosiren na 999 miliona
* * *

Verzija 1.43:
Ispravke u ispisu vrsta placanja kod INT raster uredjaja
Resen problem sa automatskom promenom cene nakon poruke o negativnoj kolicini na Win XP
Izbor modela brisanja svih artikala kod INT raster uredjaja (1.svi PLU/sporo, 2.samo prodati artikli)
Brisanje fiskalne sifre i reset PLU brojaca nakon brisanja svih artikala iz INT raster uredjaja
Brisanje indeksnih fajlova na ulasku u program
Brisanje svih artikala iz programa radi arhivu baze, a potom potpuno ukljanja artikle
Optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
* * *

Verzija 1.42:
Onemoguceno je koriscenje osnovnog ekrana programa dok se ucitavaju podaci
Korekcija ponavljanja izadatih fiskalnih racuna na pregledu
Promenjena je funkcija koje kontrolisu strukturu baza podataka
Ispravljen pogresan ispis cene/kolicine aktuelnog artikla nakon uklanjanja obrisanih artikala pritiskom na Esc
Nakon evidentiranja uplate ili ceka ponovno pozicioniranje na kupca (ako se ucitava novi spisak)
Brisanje indeksnih fajlova nakon instalacije nove verzije programa
Kontrola pretrage artikala cija je interna sifra (sifra kod kupca) nula
Kod brisanja svih artikala za INT raster fiskalne uredjaje komanda ALL zamenjena sa PLU od 2 do 9999/81000
Kada se novi kupac dodaje kroz Gotovinski racun uskladjuju se podaci na oba padajuca menia sa kupcima Kreiranje Log fajla u Doc folderu zbog administratorskih problema kod Win 7,8,10
Onemoguceno zaduzenje/razduzenje kupca po fiskalnom racunu ako ne postoji promet
Izmene u izgledu poruka o gresci
* * *

Verzija 1.41:
Podrska za fiskalni drajver FPLink za Geneko SuperCash S uredjaje
Ispravljen ispis decimalnih mesta kolicine na POS printeru
Ispravljeno pogresan ispis aktuelnog artikla nakon uklanjanja obrisanih artikala pritiskom na ESC
Dodata opcija zabrane izmene cene artikala (opcija u .ini fajlu)
Prilikom stampe racuna dopisuje se vodeca nula na JMBG ukoliko je JMBG unet sa 12 cifara
Zamenjen tekst na dugmetu Nefiskalni izvestaj sa tekstom Formiraj izvestaj
Sistemske greske koje program dobije od Windowsa na engleskom jeziku se opisno prenose korisniku na srpskom jeziku
Optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
* * *

Verzija 1.40:
Fiskalna sifra na prodaji i kod INT raster uredjaja
Spreceno da dvostruki klik na Registruj i Registruj Online prekine rad programa
Spreceno da klik na spisak u toku ucitavanja programa prekine rad programa
Na pocetku programa dodato vreme cekanja da se otvore sve baze podataka
Poruke korisniku ukoliko program ima problem sa citanjem i pisanjem podataka
Poruke korisniku ukoliko program ima problem sa pristupom mrezi ili sa ostecenim podacima
Instalaciona procedura upozorava ako se korisnik odluci za Program Files ili Desktop folder
Podatak o kolicini artikla na zalihama dostupan na unosu prodaje u trenutku dodavanja artikla na racun
Program dozvoljava nefiskalno razduzenje racuna ukoliko je saldo racuna 0
Izmene (u izgledu i po modelu) na stampi nefiskalnog isecka
Otklonjen problem da se posle pretrage artikla koji nije pronadjen unos nove pretrage ogranicava na prethodni broj karaktera
Dodatne kontrole u radu sa nerazduzenim racunima u mreznom okruzenju
Promenjeno programiranje artikla i prodaja kod INT raster fiskalnog printera (komande 107 i 52 zamenjene komandom 305)
Promenjeno citanje odgovora fiskalnog uredjaja kod INT raster fiskalnog printera
Promena opcije Fiskalna sifra na prodaji omoguoena operateru u podesavanjima
Indeksni fajlovi se brisu prilikom izlaska iz programa ako je oznacena opcija Reindex
Promena opcije Obveznik PDV vise ne zahteva restart programa
* * *

Verzija 1.39:
Prosiren broj broj operatera ciji se podaci snimaju sa 99 na 999
Dodatna kontrola prilikom ponistenja licence
Za preuzimanje aranzmana program osim HOPS foldera trazi i folder HOPS_aranzmani
Na podesavanjima kod provere nove verzije uvek se nudi link za preuzimanje verzije
* * *

Verzija 1.38:
Podrska za fiskalne uredjaje Galeb GP-350 i HCP Secunda
Izmene u formiranju fajla za prikaz na eksternom ekranu kod Galeb i INT raster printera
Omoguceno da se zarez prihvati kao decimalna tacka na unosu kolicine direktno u prodaji
Fiskalna prodajnost po artiklima za WingsFical drajver
Predefinisano da se program otvori preko celog ekrana
Dodatne kontrole na kretanju kroz spisak kupaca na stampi racuna
U fajl sa informacijama o gresci upisuje se verzija programa i vreme pokretanja i zavrsetka programa
Resen problem kad operater odustane od aktivacije licence
Optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
* * *

Verzija 1.37:
Izmene vezane za optimizaciju html koda u promet.doc
Izvestaj Prodajnost po satima u promet.doc opcija 3
Izvestaj Promet.doc opcija 2 prosiren za podatak o kupcu
Izvestaj Promet.doc opcija 3 prosiren za Saldo dana
Izvestaj Promet.doc opcija 3 prosiren za Saldo po kolonama
Prilikom povezivanja sa programom HOPS poslovna godina se uskladjuje sa datumom obrade
Kontrola salda svih kupaca ako nije odabran nijedan kupac sa spiska
Administratorska prava vise nisu potrebna za rad programa
Izmenjen nacin pretrage poreske stope u dropdown listi prilikom klika na artikl sa spiska
Izmene na formiranju teksta displeja za Galeb i INT raster printere
Za INT raster uredjaje onemoguceno oznacavanje automatske provere veze
Podrska za INT raster FP600 i FPrintWin protokol
Za proveru nove verzije program ne ceka vise od 30 sekundi ukoliko je internet konekcija zauzeta
Dodata HARD office brendirana daljinska podrska (na racunarima na kojima postoji i radi stara daljinska podrska nista se ne menja)
* * *

Verzija 1.36:
Resen problem kod neprepoznavanja administratora u pregledu fiskalnih racuna na cekanju
Nekoliko novih opcija u .ini fajlu sa primerima u Template.ini
Uklanjanje vodece nule u sifri
Dodeljivanje Fiskalne sifre artiklu u trenutku prodaje i kod HCP uredjaja
Prilikom odabira HCP fiskalnog uredjaja pojavljuje se upit da li je printer
Delimicno prilagodjavanje programa za rad na touch ekranima
Dodata informacija o broju stavki na racunu
* * *

Verzija 1.35:
Dodeljivanje Fiskalne sifre artiklu u trenutku prodaje (opcija u .ini fajlu)
Dnevnik prodaje
Racun na memorandumu (opcija u .ini fajlu)
Dvoklik na spisak kupaca popunjava podatke kupca u brzom pregledu
Prosirena forma gotovinskog racuna (sada prikazuje i podatke o kupcu i stavke racuna)
Dodate strelice za prethodni/sledeci kupac na prosirenoj formi racuna
Dodatno se kontrolisu svi podaci kupca pre stampe racuna
Omoguceno preuzimanje predracuna u stavke za prodaju
Na stampi racuna odabir tipa poreskog oslobodjenja (ambasade, humanitarne organizacije i slicno)
* * *

Verzija 1.34:
Odabirom stampe racuna sa nekog od prethodnih fiskalnih racuna ponistava se prethodni kupac
Kontrola duzine naziva kod HCP fiskalnog printera
Promena strukture baze artikala zbog kompatibilnosti sa programom TAPS (kuhinja)
Podrska za fisklane uredjaje INT raster DP-05/25/35
Promenjen folder za slanje podesavanja HCP drajveru
* * *

Verzija 1.33:
Izmena na rekapitulaciji posebne stope pdv
Razdvajanje HCP kasa od printera (opcija u .ini fajlu)
Dozvoljena izmena/brisanje ponovljenog/storniranog racuna
Ispravljeno pucanje programa pri formiranju fajla Promet.doc kad nema prometa
* * *

Verzija 1.32:
Uvedena opcija da se error fajlovi salju na ftp server bez stalnog upita operatera
Uvedena opcija da se dozvoli stampa kopije nefiskalnog isecka
Zabranjeno je brisanja stavke ili izmena kolicine na racunu ako je stampan nefiskalni racun
Promena stope PDV sa 8% na 10%
* * *

Verzija 1.31:
Opcija definisanja POS printera za stampu zbirnog nefiskalnog isecka
Stampa kopije nefiskalnog isecka klikom na NFI dugme
Na pregledu izdatih fiskalnih racuna dodata opcija da se stornira fiskalni racun
Razduzenje operatera kao nefiskalni izvestaj (sa opcijom da se razdvaja hrana i pice kod ugostitelja)
Podatak o kupcu na pregledu izdatih fiskalnih racuna
Mogucnost naknadnog zaduzenja kupca na pregledu izdatih fiskalnih isecaka
Pregled po turama u razlicitoj boji
Novi izvestaj Promet.doc
Delimicni prenos stavki racuna
Zakljucenje dana posle nefiskalnog izvestaja zamenjeno automatskim zakljucenjem narednog dana
Mogucnost da se operater upozori na negativnu zalihu artikla
Dodato upozorenje operateru da nije unet broj fiskalnog isecka na gotovinskom racunu
Stampa pojedinacnog nefiskalnog i zbirnog nefiskalnog isecka na jednom pos printeru
Skrolovanje na spisku prodaje menja podatke na brzoj izmeni kolicine/cene
Uvedena provera aktuelnog direktorijuma posle kreiranja PDF fajla uz pomoc programa doPDF
* * *

Verzija 1.30:
Zabrana brisanja nezavrsenih racuna na pregledu
Autmatska provera nove verzije programa (opcija u podesavanjima)
Ucitavanje samo artikala sa cenom (dodato kao opcija u podesavanjima)
U knjizarskom modu uvedena komunikacija sa eksternim programom za proracun popusta clanovima kluba
Ako se posle stampe fisklanog racuna za kupca stampa gotovinski racun nije potrebno uneti podatke o kupcu
Stampa zbirnog nefiskalnog racuna prilikom razduzivanja (ako se ne stampa fisklani racun)
Klik na NFI ponovo stampa zbirni nefisklani racun (opcija u .ini fajlu)
Na pregledu izdatih fiskalnih racuna dodata opcija da se ponovi fiskalni racun
Kontrola da li nefiskalni isecak ima stavke za stampu
ESC taster uklanja brisane stavke sa spiska
Opcija da se iskljuci poruka da je operater obavezan podatak
Opcija da se iskljuci poruka da je artikl obrisan
Mogucnost unosa razlicitog teksta za pojedinacni i zbirni nefiskalni isecak
* * *

Verzija 1.29:
Artikl sa popustom na pregledu prodaje se oznacava drugom bojom podloge
Aktivirana opcija popusta preko akcija definisanih u MO_Tools programu
Omogucen rad sa sifrom kod korisnika (opcija u .ini fajlu)
Opciono dodavanje prosirenog naziva kupca za stampu gotovinskog racuna
Ucitavanje samo artikala sa cenom (opcija u .ini fajlu)
* * *

Verzija 1.28:

Korigovan Tab order kod snimanja artikala
Pretraga kupaca po PIB-u
Promenjen sistem kontrole da li program vec radi
Pregled izdatih racuna/predracuna/otpremnica
Brisanje svih artikala nulira fiskalnu sifru
Promenjen model korekcije fiskalne sifre
Unos predefinisanog broja dana za valutu gotovinskog racuna
Unapredjena kontrola log fajlova
Dodat ispis verzije programa prilikom slanja informacije o registraciji na ftp
* * *

Verzija 1.27:

Promena stope PDV sa 18 na 20 posto
* * *

Verzija 1.26:
Podrska za fiskalne uredjaje Ei Informatika (Colibri, Partner, Favourite)
Iskljucen upit prilikom pristupa ftp serveru kod online registracije
Preuzimanje i instalacije nove verzije programa direktno iz programa
Povecana i podebljana slova u polju unosa sifre/kolicine
Promena boje polja unosa i slova u polju unosa sifre/kolicine ako je aktivna opcija Alt R
Daljinska podrska (ammyy_admin_v3) na strani podesavanja
Slanje error fajlova na ftp server ili snimanje u error.zip fajl
Uvedena mogucnost promene foldera za razmenu podataka sa fiskalnim drajverima u .ini fajlu
Mogucnost definisanja zaglavlja i zavrsetka nefiskalnog isecka koji se stampa na POS printeru
Baza nerazduzenih podataka tekuceg operatera azurira se i nakon svakog racuna
Na kartici operatera i na nefiskalnom izvestaju dodata informacija o prometu operatera preko opcije Alt R
Na pregledu izdatih fiskalnih racuna racuni izdati preko opcije Alt R oznaceni su bojom polja unosa opcije Alt R
* * *

Verzija 1.25:

Opcija zabrane promene popusta od strane operatera
Ponovo aktiviran dinamicki bar-code
Omogucen istovremeni unos sifre i prodate kolicine u formatu sifra*kolicina
Ponovo aktiviran odabir kupaca preko Bar-Code Card (kartice sa popustom)
Onemogucena promena operatera tokom unosa nabavke
Uklonjena blanko mesta u pripremi fiskalne sifre za HCP uredjaje
Unapredjen algoritam kontrole fiskelne sifre na Smart fiscal korekciji
Kartica (tab) 6.Podesavanja prebacen u novu formu unutar osnovne forme
Stampa spiska artikala (sa stanjem zaliha ukoliko je opcija ukljucena u podesavanjima)
Stampa prometa artikala i nivelacije na zasebnim stranama (odvojeno od nefiskalnog izvestaja) kao opcija u dodatnim podesavanjima
Omogucen unos negativnog iznosa vrste placanja ukoliko je aktivna opcija Alt R
Opcija trajnog definisanja parametara stampe nefiskalnog izvestaja
Razdvajanje fiskalnog i nefiskalnog prometa na izvestaju
Pomeranje oznake stope poreza za Geneko (u .ini fajlu) za situaciju da fiskalizacija krene od 0 ili od 1
Izmenjen model fiskalne sifre za ComTrade kase na Wings Fiskal protokolu
* * *

Verzija 1.24:
Unapredjeno azuriranje zalihe na pregledu artikala
Dodato azuriranje zalihe u programu OFF-S
Nuliranje vrednosti gotovina/cek/kartica i ponistenje odabranog kupca pri promeni operatera ili promeni multitaskinga
Unapredjen algoritam zastite programa
Medjusaldo na kartici kupca i kartici operatera
Ispravljen pogresan zapis u log fajlu prilikom kontrole salda kupca
Zbirna kartica kupaca (stampa spiska sa dugom kupaca)
Smart Fiskal Format (prelazak starih artikala na novi format)
* * *

Verzija 1.23:

Mogucnost limitiranja duga kupaca
Novi format slanja artikala fiskalnom uredjaju da bi se izbegli specijalni karakteri i obezbedilo jedinstveno ime artikla
Ponovo uspostavljena kontrola operatera kod izdavanja prvog fiskalnog racuna
Ukinuta promena salda kupaca, prilikom realizacije ceka, nakon izrade dnevnog izvestaja (saldo se menja odmah nakon evidentiranja ceka)
* * *

Verzija 1.22:

Mogucnost da operater menja broj racuna (Dodatna podesavanja operatera)
Mogucnost unosa negativnog iznosa za placanje prilikom storniranja pogresnog racuna
Nabavka robe (osnovne funkcionalnosti) u formi kase
Ponovna aktivacija datuma koji je greskom zakljucen
Kontrola duplih naziva prilikom kontrole fiskalne forme artikala
* * *

Verzija 1.21:

Zabrana knjizenja na datumu koji je veci od tekuceg
Podrska za fiskalni uredjaj Geneko SuperCash S
Podesavanje pregleda (boje podloge i teksta)
Snimanje i naknadna stampa/brisanje Gotovinskih racuna, Otpremnica i Predracuna
Definisanje opcionog operatera za Galeb FP-550 kroz .ini fajl
Prosirenje naziva artikla na 30 karaktera ako je odabran fiskalni uredjaj Galeb FP-550
Ispis povracaja u toku kucanja iznosa primljenog novca
* * *

Verzija 1.20:
Dodata opcija snimanja sirine kolona na pregledu artikala
Promenjen model registracije (usaglasen sa drugim HARD office programima) i dodata online poruka korisniku
U komunikaciji sa fiskalnim uredjajem zamenjena sistemska forma MessageDlgProgress sa programskom formom MessageProgress
Dodata opcija kojom se zabranjuje prekid komunikacije pritiskom na Enter ili na Prekini
* * *

Verzija 1.19:

Izmenjena forma smenskog nefiskalnog izvestaja
Opcija pristupa operatera Nefiskalnom izvestaju
Zabrana storno odvojena od zabrane brisanja
Samo Administrator, ako je definisan, ima pristup log fajlu i podesavanju mejla
* * *

Verzija 1.18:
Usaglasavanje fajla settings.xml koje pravi program MO sa verzijom 4.1 programa HCP residental
Korigovano: online registracija nije radjena ako nije cekirana opcija potvrda korisnika
* * *

Verzija 1.17:
Na kartici Operatera klikom na iznos totala dobija se pored vrsta placanja i total na kupcima
Kartica Kupca ima istu formu kao kartica Operatera
Kartice Kupaca i Operatera imaju novu opciju Robne kartice za period
Kontrola salda kupaca
Samo Administrator, ako je definisan, ima pristup Nefiskalnom izvestaju
Otkazivanje prozora Period otkazuje sledecu akciju
* * *

Verzija 1.16:

Na kartici Operatera klikom na iznos totala dobija se preraspodela iznosa po vrsti placanja
Dodatne informacije vezane za zabranu pokretanja dve kopije programa
Mogucnost stampe artikala po abecedi ili po sifri na Nefiskalnom izvestaju
Promenjen je nacin kreiranja i pozivanja formi (korisniku nevidljiva promena)
Mogucnost iskljucenja MO-moneyoperater animacije
Zakljucivanje dana nakon izrade izvestaja (fiskalnog dnevnog ili nefiskalnog izvestaja)
Mogucnost pamcenja poslednje sifre operatera
Mogucnost unosa sifre operatera bez dvostruke potvrde tasterom Enter
* * *

Verzija 1.15:

Zabrana pokretanja dve kopije programa
Pretraga Artikala prosirena za pretragu sa upotrebom *
Dvostruki klik na pregledu artikala prenosi odabrani artikl na prodaju
F7 za popust na ceo racun nakon unosa stavki racuna
Pozivanje digitrona sa "plus" zamenjeno je sa "sivi plus"
Nefiskalni izvestaji (zip fajlovi) koji se salju mail-om se smestaju u poseban Zip folder
Preseku stanja na ComTrade stamapacima i protokolu WNG dodat opcioni parametar "1"
Period na Izvestajima se unosi u posebnom prozoru nakon poziva odredjenog izvestaja
U pregledu artikala u Knjizarskom modu se vidi i Autor knjige i Dobavljac
* * *

Verzija 1.14:

Multitasking operatera sa 3 cifre
Unos multitaskinga preko tastature prilikom identifikacije operatera (ostaje i odabir sa padajuce liste)
Samo Administrator, ako je definisan, ima pristup podacima Operatera
Unos sifre Operatera zasticen znakom *
Odabir delatnosti u Podesavanjima
Kartica Operatera
Prenos stavki na drugi racun ili na drugog operatera
Pregled nerazduzenih racuna (administrator vidi sve, a operater samo svoje racune)
Prosirena i prekonfigurisana programska podesavanja (dodate sve opcije koje su se formirale direktno kroz ini fajl)
Online registracija korisnika
Trajno snimanje nerazduzenih podataka omogucava da nestanak struje ne pravi problem
* * *

Verzija 1.13:

Opcija zabrane brisanja
Korigovana Alt C skracenica
Nefiskalni izvestaj stampa samo novododate stavke
Unos podataka o Racu nu (broj, FI, valuta...) objedinjen u jednu formu
Slanje nefiskalnih racuna na POS printer ili vise njih (restoranski mod: sank, kuhinja...)
Dodatak broju racuna
Definisanje dodatne ikonice programa
Program formira fajl Template.ini (ako ne postoji) i u njega upisuje sablone za opcije ini fajla
* * *

Verzija 1.12:
Korigovane greske prijave operatera (onemogucena prijava sa praznom sifrom, ispravljena greska izjednacavanja krace sifre sa duzom kojoj je isti pocetak i ispravljen prikaz prava operatera)
Stampa Dodatne specifikacije
MultiTasking operatera (vise aktivnih racuna po operateru)
Programska provera aktuelne verzije programa na hardoffice.rs serveru
Stampa Nefiskalnog isecka
U fiskalnim podesavanjima ukinuta dugmad i postavljene komande fiskalnom uredjaju sa istim funkicjama
* * *Verzija 1.11:
Omogucena promena velicina prozora
Unos podataka o firmi objedinjen u jednu formu i dodat unos podataka ogranka (poslovne jedinice)
Stampa podataka ogranka (poslovne jedinice) na racunu
Polje Sifra/Kolicina podrzava i unos iznosa sa "/" ispred iznosa. Unosom iznosa program preracunava kolicinu
Prilikom snimanja nerazduzenih podataka snimaju se samo artikli koji nisu obrisani
* * *

Verzija 1.10:

Nefiskalni izvestaj u programu prosiren za razvrstavanje placanja na gotovinu, cek i karticu
Pregled prethodno izdatih fiskalnih racuna prosiren za podatke o vremenu izdavanja fiskalnog isecka i operateru koji je radio
Opcija da se uneti popust ne ponisti nakon izdavanja fiskalnog isecka
Kontrola fiskalne forme prosirena za kontrolu Bar code sa 12 cifara
Nakon kontrole fiskalne forme omogucena i programska (automatizovana) korekcija fiskalne forme artikala
Poboljsana logika "aktivnog tastera" Snimi/Trazi/Brisi
Nefiskalni Izvestaj se ponistava nakon promene tab-a
* * *

Izmene 1.09:
Stampa Klauzule na gotovinskom racunu iz fajla klauzula.txt
Tekst "Racun je placen gotovinom" ako se ne unese valuta
Pregled i Stampa prethodno izdatih fiskalnih racuna
Dugme "Osvezi" kod artikala i kupaca za osvezavanje (ucitavanje celog) spiska
Snimanje nerazduzenih podataka po operaterima na izlasku iz programa i ucitavanje istih prilikom pokretanja programa
* * *

Verzija 1.08:

-Kartica kupca
-Unos Valute pre stampe racuna
* * *

Verzija 1.07:

-Povratkom na tab Kasa prekida se status pretrage artikla koji je prethodno pozvan sa kase
Mogucnost evidencije prodaje artikla cija je saldo prodaje (kolicina*cena) manji od 1.00
Nefiskalni Izvestaj za period
* * *

Verzija 1.06:

Blokada brisanja svih Artikala/Kupaca sifrom koja je skraceni datum da bi se eliminisalo slucajno brisanje
Podrska za fiskalne uredjaje firme HCP
Otpremnica (definisanje kroz ini fajl)
Prilikom pokretanja programa brisu se svi wng fajlovi iz foldera hard_wng
Unos dodatne specifikacije diktira program OFF-S kroz PcKasa.ini
Kretanje strelicama gore/dole na prodaji
Korigovana boja selektovanog teksta u tabelam da bi se korektno videlo i kad je odabran "xp silver style"
Informativni tekst u podesavanjima: Licenca Mesecna/ISTEKLA
Mogucnost odabira velicine fonta na pregledima
Obrisani artikli se markiraju crveno
* * *

Verzija 1.05:

Evidentiranje dodatne specifikacije artikala u vezi sa back office programom OFF-S
* * *

Verzija 1.04:

Izmena u nacinu programiranja artikala za fiskalni uredjaj Iskra S-29
Otklonjena greska definisanja prethodne prodaje na ulasku u program ako je aktivna opcija da je operater obavezan podatak
Zamenjena ikonica Error ikonicom Info kod uspesno produzene registracije
Kontrola fiskalne forme artikala ukljucuje i uklanjanje vodecih nula sa sifre artikla
Unos popusta sa dve decimale
Ispis log fajla u tekstualni (*.txt) fajl
* * *

Verzija 1.03:
Log fajlovi na dnevnom nivou
Stampa Predracuna (kad je aktivna opcija Alt R)
* * *

Verzija 1.02:

Pozicioniranje prozora, pri vrhu ekrana, ako je rezolucija 800x600 i manja
Promene kolicine prodatog artikla unosom * ispred broja koji oznacava kolicinu
Ako nije uspelo slanje podataka fiskalnoj kasi program se vraca u rezim unosa (umesto dosadasnjeg rezima zavrsetka unosa racuna)
Vracena opcija Alt R iz DOS verzije programa
* * *

Verzija 1.01:
Omogucen mrezni rad programa kad nije mapiran mrezni disk
Izvestaj o nivelaciji cena
Minimalna rezolucija, za optimalan rad sa programom, povecana sa 640x480 na 800x600
* * *

Verzija 1.00:

Prva javna verzija programa
* * *