MO program je deo HOPS-a
Kao novi korisnik potrebno je da na downloads strani preuzmete MO program sa linka prva instalacija. Preuzimanje programa je besplatno. Nakon toga možete preći na sledeći korak...

* Napomena:
Potrebno je takođe preuzeti i fajl sa komunikacionim protokolima za fiskalne uređaje na downloads strani
U skladu sa dugogodišnjom praksom, HARDoffice želi da vam kao svom budućem korisniku pruži mogućnost da program besplatno probate u roku od 8 dana. Time želimo da vam pružimo mogućnost da se uverite da je MO program ono što odgovara Vašim potrebama. Ukoliko ste zadovoljni možete preći na sledeći korak....

U ovoj fazi i vi i mi smo sigurni da ste pronašli pravi program za sebe.

Aktuelni cenovnik za MO - moneyoperater program možete preuzeti ovde:


Ukoliko vam je potreban predračun kontaktirajte nas